Exekúcie - Oddlženie

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

10 mýtov o ochrane pred mobiliárnych exekúciou na majetku blízkych

Mobiliární exekúcia na majetku blízkych dlžníka, často rodičov, detí, alebo priateľa povinného sú veľmi často riadeným psychickým nátlakom na hranicou vydieranie.
Mobiliární exekúcia na majetku blízkych dlžníka, často rodičov, detí, alebo priateľa povinného sú veľmi často riadeným psychickým nátlakom na hranicou vydieranie. Tie nekultivované, ktorých je bohužiaľ väčšina dokonca poškodzujú exekútorský stav, inštitúcii celkom iste potrebnú. Z vašich otázok a skúseností vyberáme najčastejšie mýty, s ktorými sa vo svojej každodennej praxi stretávame a kvôli ktorým prichádza blízki dlžníka zbytočne o majetok, alebo musí platiť za cudzie dlhy. Ktorému mýtu veríte Vy?

1) Stačí si spísať čestné vyhlásenie so súpisom majetku u notára.

Je prekvapujúce že aj dnes toto radí, niekedy exekútori, niekedy dokonca právnici. Z praxe však nepoznáme jediný prípad, kedy by toto malo zastaviť exekútorské vyčíňanie u blízkych povinného. Exekútor má zo zákona na základe tzv. Vyvrátiteľnej právnej domnienky preukázané, že všetko na adrese, kde povinný prebýva, je jeho majetkom. On teda nemusí nič dokazovať. Naopak osoba dotknutá neoprávnenou exekúciou musí preukázať a nie vyhlasovať vlastníctvo k majetku. Inak tento majetk bude vydražený, alebo bude musieť zaplatiť exekútorovi sumu podľa jeho požiadavky.

2) Exekútor nesmie vstúpiť do bytu bez prítomnosti polície, či aspoň vlastníka nehnuteľnosti.

Exekútor môže vstúpiť, alebo si dohodnúť pomocou zámočníka prístup do všetkých priestorov, kde prebýva povinný a to aj bez súhlasu vlastníka a tiež bez polície, čo sa v prevažnej väčšine prípadov tiež deje. Často sa tak deje aj na základe indícií, či skôr zámienok. Polícia však bez exekútora, prípadne bez vášho súhlasu, alebo bez súdneho príkazu do Vášho bytu nesmie.

3) Exekútora musím vpustiť do bytu a nechať sa legitimovať.

Ani jedno, ani druhé. Nie je Vašou povinnosťou vpúšťať exekútora, alebo vykonávateľa do svojho bytu, ani mu ukazovať svoj OP. Žiadna sankcia za to nehrozí. Je však pravdou, že exekútor si potom môže dohodnúť prístup pomocou zámočníka aj bez vášho súhlasu, alebo súdneho rozhodnutia. (Pozri bod 2) Často sa vykonávatelia vydávajú za pracovníkov plynární a podobne a po otvorení sa doslova natlačia dovnútra, čím si zjednodušujú vstup a získajú okrem momentu prekvapenia aj okamžitú kontrolu nad majetkom a to bohužiaľ nielen u povinného.

4) Máme nájomnej byt a inventár je uvedený v nájomnej zmluve s majiteľom bytu, takže na to exekútor nemôže.

Toto "riešenie" akceptujú podľa našich skúseností na základe spätnej väzby len tí slušnejšie exekútori, teda v cca 20% prípadov. Vo zvyšných percentách sú veci pojaté do súpisu, teda oblepené s tým, že majiteľ vecí má právo podať žiadosť o výmaz a preukázať nadobudnutie všetkých vecí. O tomto práve však rozhoduje práve ten exekútor, ktorý veci zhabal uznesením. Až po jeho zamietnutí sa môžete obrátiť na príslušný súd. Pokiaľ ho však prehráte, zaplatíte právnika, súd aj náklady protistrany.

5) Povinný (väčšinou príbuzný) má s nami riadnu nájomnú zmluvu, platia nám nájom cez účet, takže exekútori môžu len k nemu a nie do našich priestorov, kde zjavne nič nemá.

Exekútor, ako už bolo napísané, môže všade tam, kde sa povinný (hoci prechodne) zdržiava, alebo prebýva. Zmluvy medzi príbuznými nenahrádzajú doklady o nadobudnutí a navyše sú vyhodnotené ako účelové a preto takisto exekútora vo vašom domove nezastaví a nič mu nebráni pojať všetky veci do súpisu a vy máte iba právo dokazovať ...

6) Povinný je už odhlásený z trvalého pobytu, máme aj potvrdenie, takže k nám exekútor už nemôže do bytu a zabavovať.

Tu záleží na tom ako si exekútor odôvodní vstup do Vášho bytu. Stačí k tomu skutočne veľmi málo. Napríklad skôr uvedený pobyt, presmerovaná pošta, práceneschopnosť, šetrenie vykonávateľov podľa adries blízkych z výpisu v evidencii obyvateľov a následné potvrdenie susedom, udania bývalej manželky, alebo poznatok od veriteľa atď. Rad informácií a indícií zistí exekútor už od stola (pozri náš článok "Čo všetko si exekútor o Vás môže zistit ") Aj tu sa môžete" brániť "opäť až potom čo sú vaše veci zabavené a to najprv u toho exekútora, ktorý veci zabavil, až potom čo vám exekútor nevyhovie na súde.

7) Už som to vyriešil a dohodol s exekútorom na splátkach, ten sľúbil, že nepríde k rodičom, kde občas bývam.

Nemusí, ale môže a často sa tak aj deje. Prečo? Exekútor je podľa ustanovenia § 46 ods 1 exekútorského poriadku povinný postupovať pri vymáhaní rýchlo a účelne, teda všetkými dostupnými prostriedkami, vr. mobiliárnych exekúcie, čím to sami odôvodňujú. Je otázkou či platíte dostatočne a všetkým. Niekedy súperia medzi sebou aj exekútori. Zarába spravidla ten bezohľadnejší. Ak príde aj k Vašim blízkym dostane viac, takže aj v tomto prípade platí, že účel svätí prostriedky.

8) Podľa nového exekučného poriadku je mobiliárnych exekúcie až krajným riešením a najskôr sa musí pristúpiť k zrážkam zo mzdy a menej invazívnym prostriedkom.

To iste áno, ale ak sa tak stane napríklad týždeň potom, je to úplne podľa zákona. Navyše blízky povinného sa o exekúciách, či oných menej invazívnych prostriedkoch často ani nedozvie až práve pri mobiliárnych exekúcii, keď už nemá na výber žiadnu dobrú možnosť.

9) nedlžíte a mám od väčšiny vecí doklady a preto mi exekútori nemôžu nič zabaviť. Exekútor na mieste realizácie mobiliárnych exekúcie nie je povinný skúmať a vyhodnocovať žiadne doklady, navyše nemusíte byť ani v čase jeho návštevy doma. Exekútor môže vziať do úvahy predložené dôkazy o tom, že veci nepatrí povinnému (v praxi sa tak deje 1x z 10), ak tak však neurobí, ničoho protiprávneho sa nedopúšťa. Navyše, len paragón, alebo zmluvy s príbuznými a známymi, či už kúpna, či darovacie väčšinou neobstojí ani pri Vašej Žiadosti o vyčiarknutie zo súpisu o ktorej rozhoduje bohužiaľ práve ten istý exekútorský úrad.

10) Mám dobrého a známeho právnika na telefóne.

Česť serióznym právnikom, ale často poradia niečo z vyššie uvedeného (so slovami to by malo stačiť, ale bez akejkoľvek garancie) s tým, že za Vás budú riešiť situáciu ešte len až Vám veci zabaví a vy potom zaplatíte každý úkon a to bez ohľadu na dosiahnutý výsledok. Ak prehráte, nielenže prídete o svoje veci, ale zaplatíte okrem svojho právnika aj súdny poplatok a pochopiteľne aj náklady protistrany. Na jednom nemenovanom servera, kde sa na adresu nášho projektu vyjadrovala istá pani magistra a to úplne pochopiteľne trochu zdržanlivo, radila jednému klientovi on-line práve zabezpečenia vyššie uvedeným súpisu vecí formou čestného vyhlásením u notára, alebo Nájomnú zmluvu medzi blízkymi. Ako vidno, týmto mýtom verí často aj právnici. Čo sa však stane, ak to exekútormi nebude zaujímať? Zaplatíte to iba vy sami. Poistenie advokata sa totiž vzťahuje len na preukázané pochybenie, nie na neúspech na súde.

Problematika exekúcií, najmä tých mobiliárnych je viac ako zložitá aj pre právnikov, nieto pre občanov. Ak sa chcete skutočne zorientovať vo vašej situácii a problematike mobiliárnych exekúcií a hlavne spoľahlivo preventívne zabezpečiť majetok nedlužících blízkych, využite nezáväznú konzultáciu u nás.

Pre viac informacií: Exekúcie - Oddlženie

Exekúcie - Oddlženie | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014